monitoring, lokalizacja gps pojazdów, tachografy, pliki ddd

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu, jesteśmy do Państwa dyspozycji

Nobelica sp. z o.o.
Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1
02-485 Warszawa
Zarejestrowana Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000478746, NIP:6342821832;
Zgłoszenia problemów technicznych
bok@web-sat.pl
Dział Techniczny
Michał Schabowicz michal@web-sat.pl
+48 696 470 352
web_michal
 
Paweł Kutyła pawel.kutyla@web-sat.pl
+48 734 448 344
web_pawel
Administracja
Ewelina Plasek ewelina.plasek@web-sat.pl
+48 513 473 748
web_ewelina
 
Monika Cicha monika.cicha@web-sat.pl
+48 882 946 871
Dział Handlowy
Maciej Magot maciej.magot@web-sat.pl
+48 882 502 137
web_maciej
 
Iwona Martka iwona.martka@web-sat.pl
+48 734 122 257
 
Tomasz Berka tomasz.berka@web-sat.pl
+48 515 849 682
 
Sebastian Pastuszak sebastian.pastuszak@web-sat.pl
+48 517 334 098

Formularz kontaktowy:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nobelica Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 11E/6, 40-082 Katowice, w tym imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej w celu otrzymywania informacji handlowych, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda w każdym czasie może zostać wycofana.

Klauzula informacyjna "Dane osobowe"

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nobelica Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 11E/6, 40-082 Katowice. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb dla celów marketingowych, w szczególności prowadzenia marketingu bezpośredniego w oparciu o przesłankę uzasadnionych interesów administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zakres danych osobowych, które przetwarzamy obejmuje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Dane zbierane przez system monitoringu nie będą wysyłane do podmiotów trzecich Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • żądania przeniesienia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane przechowywane będą przez okres prowadzenia działalności, aż do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż w Nobelica Sp. z o.o., został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: m.walosinski@dpag.pl.